พบเพลงที่มี "ป" 28 เพลง

โปรดนำทาง : ช้า, คีย์ Em
ฉันจะไปถ้าทรงเรียกใช้ แม้หนทางไม่มีจุดหมาย ...
โปรดนำไปถึงกางเขน (Lead me to Calvary) : ช้า, คีย์ D
1.พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม โปรดนำไปถึงกางเขน ...
โปรดประทานพรเบื้องบน : ช้า, คีย์ F
โปรดประทานพรเบื้องบน ดังฝนชื่นใจ ...
โปรดปลุกจิตวิญญาณ (Awake My Soul) : ช้า, คีย์ A
1. โปรดระบาย ลมปราณพระเจ้า เหนือตัวข้า โปรดระบาย ลมปราณพระเจ้า เหนือตัวข้า ...
โปรดเปิดดวงตา : ช้า, คีย์ C
โปรดเปิดดวงตา ให้ข้าเห็นสง่าราศี เปิดปากของข้า ...
โปรดเปิดดวงตาแห่งดวงใจ : ช้า, คีย์ C
1.โปรดเปิดดวงตาแห่งดวงใจออก โปรดเปิดดวงตาแห่งดวงใจ ...
โปรดฟื้นฟูใจฉัน : ช้า, คีย์ D
พระเยซูโปรดฟื้นฟู ชีวิตฉัน ฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม ...
โปรดให้ฉันใกล้พระองค์ : ช้า, คีย์ C
องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา ใจของข้าใฝ่หาพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร