พบเพลงที่มี "ป" 28 เพลง

เป้าหมายสูงสุด : ช้า, คีย์ D
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน คือรักพระองค์ รักพระองค์ ...
เปิดตาข้า : ช้า, คีย์ D
เปิดตาข้า โอพระเจ้า ด้วยนิมิต ที่ไม้กางเขน ...
เปี่ยมรัก : ช้า, คีย์ Em
เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา ...
โปรดจูงมือ : เร็ว, คีย์ D
โปรดจูงมือ นำชีวิต ข้าเชื่อพระองค์ ข้ารักพระองค์ ...
โปรดช่วยไทยแลนด์ (Heal Our Land) : ช้า, คีย์ E
1.ถ้าผู้คนของเราจะพร้อมถ่อมใจลง พร้อมถ่อมใจลงอธิษฐาน ...
โปรดชำระดวงใจของข้า : ช้า, คีย์ G
โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (2) ...
โปรดดลหัวใจ : ช้า, คีย์ G
โปรดดลหัวใจเรา ให้รักพระองค์ ...
โปรดทรงเปิดตา : ช้า, คีย์ C
โปรดทรงเปิดตา เพื่อข้าจะพบหนทาง โปรดทรงเปิดตา ทรงเป็นความหวังของข้า ...
โปรดทรงสำแดง : ช้า, คีย์ E
โปรดทรงสำแดง พระพักตร์ ให้ข้าได้เห็น ...
โปรดทรงสำแดงในใจข้า : ช้า, คีย์ E
โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิด โปรดทรงสำแดงในใจข้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร