พบเพลงที่มี "บ" 18 เพลง

บนบัลลังก์ : ช้า, คีย์ A
1.เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตรของพระองค์ ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา ...
บนบัลลังค์ : เร็ว, คีย์ C
เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตรของพระองค์ ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา ...
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (บริสุทธิ์) : เร็ว, คีย์ C
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ...
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ : เร็ว, คีย์ G
1.บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้เดียวสมควรสรรเสริญ ...
บริสุทธิ์บริสุทธิ์ : ช้า, คีย์ Am
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ผู้ทรงฤทธา ...
บริสุทธิ์ : ช้า, คีย์ F
ข้าพระองค์นมัสการ กราบลงเบื้องบาทด้วยใจยำเกรง ...
บอก : ช้า, คีย์ D
โปรดฟังฉัน อยากบอกเธอสักคำ โปรดฟังเถิดนะ อยากให้รู้ ...
บอกรักพ่อ : ช้า, คีย์ C
ในบางเวลาที่ฉันอ่อนล้าและล้มลง ยังมีอ้อมแขนซึ่งคอยประคองป้องกัน ...
บัลลังก์ของข้า (ข้าจะก้มกราบบูชา...) : ช้า, คีย์ E
ข้า จะก้มกราบ บูชา หาใช่พระ - อื่นใด มีเพียง พระองค์ ...
บางสิ่งซึ่งอยู่ข้างใน (Something on the Inside) : เร็ว, คีย์ C
1.ฉันรับ บางสิ่งซึ่งอยู่ข้างใน กำลังทำงานออกไป ...

ค้นหาตามตัวอักษร