พบเพลงที่มี "น" 35 เพลง

นามอัศจรรย์ : ช้า, คีย์ F#
เยซู นามแสนอัศจรรย์ พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ ...
นายงานและขอทาน : ช้า, คีย์ Eb
นายงานและขอทาน บุตรและธิดา กราบแทบบัลลังก์พระคุณ ...
นำข้าใกล้พระองค์ (Draw Me Close to You) : ช้า, คีย์ A
นำข้าใกล้พระองค์ อย่าปล่อยข้าไปห่าง ...
นำคนพบพระคริสต์ : ช้า, คีย์ C
นำคนพบพระคริสต์ นำคนพบพระคริสต์ ...
น้ำแห่งชีวิต (Jesus is river of life) : ช้า, คีย์ D
1.ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก ...
นิมิตพระเยซู : เร็ว, คีย์ E
นิมิตพระเยซู ต่อประเทศไทย นิมิตในใจ ต่อแผ่นดินนี้ ...
นี่คือชัยชนะของเรา (This is How We Overcome) : เร็ว, คีย์ F
1.แสงทองสาดส่องหนทาง นำมาซึ่งความยินดี พระคุณเปรียบดั่งสายฝน ให้ความชุ่มชื่นชีวี ...
นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) : เร็ว, คีย์ G
1. ให้ประตูสวรรค์ เปิดและโลกได้เห็น องค์จอมราชันย์ เราร้องสรรรเสริญร่วมกัน ...
นี่คือเวลา : ช้า, คีย์ D
นี่คือเวลา นี่คือเวลา เราบูชา พระบิดา ด้วยวิญญาณและความจริง ...
นี่คือเวลา (The time has come) : เร็ว, คีย์ A
ในพระองค์ ข้าพบรักยิ่งใหญ่ ทรงพลีพระชนม์ เพื่อแลกข้ามา เป็นของพระองค์ตลอดกาล ...

ค้นหาตามตัวอักษร