พบเพลงที่มี "น" 35 เพลง

นมัสการ (I Worship You) : ช้า, คีย์ D
**นมัสการ นมัสการ ด้วยทุกทุกสิ่งที่ลูกมี นมัสการ ...
นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่ (Lord, I Worship You) : ช้า, คีย์ A
1.นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่ ผู้เป็นอยู่ชั่วกาล ใครเปรียบปานเหมือนดั่ง ...
นมัสการเปิดฟ้าสวรรค์ (Open up the Sky) : ช้า, คีย์ G
1. เรานมัสการเปิดฟ้าสวรรค์ ได้พบพระพักตร์ ได้สัมผัสพระองค์ ...
นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ : ช้า, คีย์ A
เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา เราบูชาพระนาม พระเจ้า พระเยซู ...
นมัสการพระองค์ (Here I Am To Worship) : ช้า, คีย์ E
1.แสงเพื่อโลกหล้า เสด็จมาท่ามกลางมืดมน ...
นักรบผู้ยิ่งใหญ่ : เร็ว, คีย์ E
นักรบผู้ยิ่งใหญ่ สวมยุทธภัณฑ์ จงก้าวเดินติดตามพระองค์ ...
นับพระพร (Count your blessings) : เร็ว, คีย์ C
แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด ...
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า : เร็ว, คีย์ G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า ...
นามพระเยซู : ช้า, คีย์ C
นามพระเยซู ทรงยิ่งใหญ่ นามพระเยซู เกรียงไกร ...
นามเราเป็นนามแห่งการรักษา : ช้า, คีย์ D
นามเราเป็นนาม นำการรักษา นามเราเป็นนาม พระเย โฮ วาห์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร