พบเพลงที่มี "ถ" 13 เพลง

ถวายเกียรติพระสิริ : ช้า, คีย์ F
ถวายเกียรติพระสิริ พระเจ้าผู้ครอบครองเบื้องบน ...
ถวายเกียรติราชา : เร็ว, คีย์ A
ถวายเกียรติราชา โดยร้องเพลงสรรเสริญ ...
ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า (Ascribe greatnesss to our God) : ช้า, คีย์ G
ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา พระศิลาผู้ทรงมีพระราชกิจสมบูรณ์ ...
ถวายชีวิตรับใช้ : เร็ว, คีย์ C
ฉันสัมผัสรักพระองค์ ที่ล้นมาจากเบื้องบน จากพระเจ้ายิ่งใหญ่ ...
ถวายตัวให้พระองค์ : ช้า, คีย์ A
ฉันไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ในใจฉัน ฉันมีเพียงพระนามพระเยซู ...
ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) : ช้า, คีย์ Dm
1. พระองค์สร้างแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลทราย พระองค์ประทานหนทางในแผ่นดินกันดาร ...
ถวายพระสิริ (Give God the Glory) : ช้า, คีย์ G
ถวายพระสิริ ถวายพระสิริ ถวายพระสิริ ...
ถวายสิริ : ช้า, คีย์ A
1.พระบารมี ประกาศพระบารมี แด่พระเยซู รับพระเกียรติ ...
ถ่อมใจลง : ช้า, คีย์ G
จิตใจฉันนบนอบพระองค์ ถ่อมใจลงมอบองค์พระเจ้า ...
ถ่อมตัวลง (we fall down) : ช้า, คีย์ E
ถ่อมตัวลง เกียรติยศที่มี วางแทบเท้าพระเยซู รับพระเมตตา ความรักยิ่งใหญ่ ที่แทบเท้า พระเยซู ...

ค้นหาตามตัวอักษร