พบเพลงที่มี "ต" 8 เพลง

ตราบชีวิตข้ามี (พระบิดา พระบุตรพระวิญญาณ) (Reason I live) : ช้า, คีย์ Am
พระบิดา พระบุตรพระ วิญญาณ ข้าอยากจะพบ ความรักแท้จริง ขอให้ข้า ได้รักพระองค์ ในพระองค์ ข้าพบหนทาง ...
ตลอดไป (Forever) : เร็ว, คีย์ G
1.ขอบพระคุณพระเจ้า ราชาของเรา พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด ...
ต่อพระพักตร์พระองค์ : ช้า, คีย์ E
ต่อพระพักตร์พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์ ข้าอธิษฐานสุดใจของข้า ...
ต่อหน้าพระพักตร์ : ช้า, คีย์ C
ต่อหน้าพระพักตร์ จิตข้าสรรเสริญ ...
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า (From the rising of the sun) : เร็ว, คีย์ D
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า แสงนภาเลื่อนกลับอัสดง นามพระองค์ จะเป็นที่สรรเสริญ (2) ...
เติมใจข้าด้วยความรักและฤทธา (More Love More Power) : ช้า, คีย์ Em
ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2) ...
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ (I know whom I have) : ช้า, คีย์ D
ไม่รู้ว่าเหตุใดพระเจ้า แสดงพระคุณมากมาย เหตุใดที่พระเยซูยอมตาย ล้างใจข้าให้สะอาด ...
แตะต้องใจข้า : ช้า, คีย์ E
แตะต้องใจข้า องค์พระวิญญาณ แตะต้องใจข้า ให้ข้าเหมือนพระคริสต์ ...
1

ค้นหาตามตัวอักษร