พบเพลงที่มี "ด" 25 เพลง

ดั่งผู้หญิงคนนั้น (ดั่งผู้หญิง) : ช้า, คีย์ A
ดั่งผู้หญิง ที่โลหิตไหลตก เขาเข้าไป ใจกระหาย ...
ดำรัส (You Said) : ช้า, คีย์ G
1.ดำรัส " ขอจากเรา เจ้าได้รับ ในทุกสิ่งต้องการ " ...
ดีกว่าชีวิต (Better Than Life) : เร็ว, คีย์ E
1.ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ และไม่มีวันจืดจาง พระเมตตาพระองค์มีให้ใหม่ มีให้ในแต่ละวัน ...
ดุจพฤกษาในยามเช้า : ช้า, คีย์ B
ดุจพฤกษาในยามเช้า เฝ้าคอยหยาดน้ำใหม่ นำชีวิตพืชพันธุ์ไม้ ให้ยืนท้าทายสายลม ...
ดูสิ่งพระองค์ทรงทำ (Look What the Lord has Done) : เร็ว, คีย์ F
ดูสิ่งพระองค์ทรงทำ (x2) รักษาร่างกาย ...
เดินกับพระเยซู : เร็ว, คีย์ F
เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง ...
เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า : ช้า, คีย์ D
1.ครั้งหนึ่งข้าอยากได้พร เดี๋ยวนี้ได้พระเจ้า ...
แด่จอมราชานิตย์นิจรันดร์ (Now Unto The King) : เร็ว, คีย์ Bm
1.แด่จอมราชานิตย์นิรันดร์ แด่จอมราชาครอบครอง แด่จอมเจ้านายฤทธิ์ยิ่งใหญ่ เราจึงสรรเสริญ ...
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (My tribute) : ช้า, คีย์ Bb
ข้า ขอโมทนา พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า ...
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (To God Be The Glory) : ช้า, คีย์ A
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ ...

ค้นหาตามตัวอักษร