พบเพลงที่มี "ช" 38 เพลง

เชิดชูพระองค์ผู้เป็นธงชัย : เร็ว, คีย์ Bb
เชิดชูพระองค์ผู้เป็นธงชัย เชิดชูพระนามพระเยซู ...
เชื่อจึงรับใช้ : เร็ว, คีย์ C
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ ...
เชื่อเถิดเท่านั้น : เร็ว, คีย์ D
เชื่อเถิดเท่านั้น เชื่อเถิดเท่านั้น เชื่อเท่านั้นเดี๋ยวนี้ ...
เชื่อในนามยิ่งใหญ่ : เร็ว, คีย์ Dm
เราเชื่อในพระเยซู และเราเชื่อในพระเจ้าองค์นี้ ...
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต : เร็ว, คีย์ G
ท่านอยากจะพ้น จากความบาปของท่านหรือ ...
เชื่อเหมือนเด็ก (จะเป็นเด็กน้อย) : ช้า, คีย์ A
Intro : A / C#m / Bm E / A ( 2 รอบ) จะเป็นเด็กน้อย ที่คอยเรียกหา พระบิดาของเรา ...
เชื่อ : เร็ว, คีย์ C
1.ฉันก้าวเดินหน้ามุ่งไป และให้ออกไปทุกสิ่ง ...
ใช่และเอเมน (Yes and Amen) : เร็ว, คีย์ F
(ทรง)ตรัสว่า "ใช่" และฉันรู้ ฉันได้รับ "ใช่" ทำให้ใจฉันได้พัก ...

ค้นหาตามตัวอักษร