พบเพลงที่มี "ช" 38 เพลง

ชื่นชมยินดี : เร็ว, คีย์ G
ชื่นชม ยินดี พระเจ้าสถิตกับเรา ชื่นชม ยินดี พระเจ้าสถิตกับเรา ...
ชุมชนแห่งการปฏิสังขรณ์ : ช้า, คีย์ F
ดั่งลำธารน้ำไหล เป็นดั่งน้ำค้างชื่นใจ ด้วยจะทรงรื้อฟื้น จิตและใจของเราขึ้นใหม่ ...
ชูใจ : เร็ว, คีย์ Dm
1.ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า ...
ชูใจของคุณ (Lift up your mind and magnify the Lord) : เร็ว, คีย์ Dm
ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า ...
เชิญ..วิญญาณวิสุทธิ์ (Come Holy Spirit, We Need You) : ช้า, คีย์ D
เชิญ..วิญญาณวิสุทธิ์ ลูกขอพระองค์ เชิญ..มาเมื่อลูก อธิษฐาน ...
เชิญท่านออกมา (พระองค์ทรงเตรียมเพื่อเรา) : ช้า, คีย์ C
1. พระองค์ทรงเตรียมเพื่อเรา ก่อนโลกาเกิดมา พระองค์ทรงสนพระทัย เมื่อเราหลั่งรินน้ำตา ด้วยความรักที่มากมาย จึงทรงประทานพระบุตร ...
เชิญพระองค์ประทับที่นี่ (Welcome in this Place) : ช้า, คีย์ C
1.องค์พระ..วิญญาณ องค์พระ..วิญญาณ ผู้เล้าโลม ผู้ให้คำปรึกษา ...
เชิญมาเต้นรำ (Dance with me) : ช้า, คีย์ D
1. เชิญมา เต้นรำ โอ้ที่-รักของฉัน ...
เชิญมาเยินยอพระนาม : เร็ว, คีย์ G
มาเชิญทุกคนมา ปรบมือและร้องเพลง ...
เชิญองค์พระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ (เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่) : ช้า, คีย์ C
1.เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวเหนือเราทุกคน ให้เต็มล้นภายในสันติสุข อิ่มเอมใจ ...

ค้นหาตามตัวอักษร