พบเพลงที่มี "ช" 38 เพลง

ชีวิตข้าขอมอบถวาย : เร็ว, คีย์ F
ชีวิตข้ามอบถวาย สุดแต่พระเจ้าทรงนำไป ...
ชีวิตข้าขอรับใช้ : ช้า, คีย์ C
* ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ ชีวิตข้าขอให้ใช้ ...
ชีวิตดั่งพระวิหาร : ช้า, คีย์ D
ขอพระวิญญาณ ทรงโปรดประทานชีวิตใหม่ เป็นพระวิหาร บริสุทธิ์ ...
ชีวิตมั่งคั่งรุ่งเรือง : เร็ว, คีย์ Gm
* เกียรติและศักดิ์ศรี ความรุ่งเรืองและทรัพย์สิน ...
ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง : เร็ว, คีย์ Am
1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ ...
ชีวีฉันขอวาง : ช้า, คีย์ D
ชีวีฉันขอวาง อยู่แทบเท้าเมื่อนมัสการ จะสาธุการด้วยเสียงชื่นบาน เป็นนิตย์ ...
ชีวีเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord) : เร็ว, คีย์ G
ชีวีเราอยู่ในพระองค์ กำลังเราอยู่ในพระองค์ ...
ชื่นชมยินดีเถิดบุตราแห่งศิโยน : เร็ว, คีย์ E
ชื่นชมยินดี เถิดบุตราแห่งศิโยน เพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา ...
ชื่นชมยินดีธิดาศิโยน : เร็ว, คีย์ F
ชื่นชมยินดี โอ้ธิดาแห่งศิโยน จงโห่ร้องเถิดชาวเยรูซาเล็ม ...
ชื่นชมยินดี : เร็ว, คีย์ Dm
ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน ปรนนิบัติพระเจ้า ด้วย ยิน ดี ...

ค้นหาตามตัวอักษร