พบเพลงที่มี "ช" 38 เพลง

ชนะชนะชนะ : เร็ว, คีย์ C
ชนะชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ ...
ชัยชนะเป็นของพระเจ้า : เร็ว, คีย์ Dm
ฝ่ายชนชาวสวรรค์ จงรีบสวมยุทธภัณฑ์ เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า ...
ชัยชนะเป็นของเรา (The victory is mine) : เร็ว, คีย์ D
*ชัยชนะเป็นของเรา เมื่อการรบเป็นของพระเจ้า ...
ชัยชนะโลกนี้ : เร็ว, คีย์ C
ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้ โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้ ...
ชั่วชีวี (All my days) : ช้า, คีย์ A
1.ให้ชีวิตลูกสรรเสริญแด่พระองค์ ด้วยหนทางของพระองค์ที่งดงาม ...
ชั่วนิรันดร์ (Forever) : เร็ว, คีย์ G
1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ ...
ช่างงามจริงเท้า : เร็ว, คีย์ D
ช่างงามจริงเท้า ของบรรดา ผู้นำข่าวดีมา เป็นข่าวประเสริฐ ความรอด ...
ช่างปั้น : ช้า, คีย์ G
องค์พระเยซู พระผู้ไถ่ของฉัน ชั่วนิจนิรันดร์ ชีวีจะขอวางไว้ในพระกร ...
ชาโลม : เร็ว, คีย์ F
ขอสันติสุขขององค์พระคริสต์ จงสถิตเสมอท่ามกลางท่านเถิด ...
ชำระใจของข้า : ช้า, คีย์ E
ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม เรืองรอง ดัง ทอง คำ ...

ค้นหาตามตัวอักษร