พบเพลงที่มี "ฉ" 37 เพลง

ฉันร้องสรรเสริญ : เร็ว, คีย์ Em
ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์ทรงงดงาม ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์อัศจรรย์ ...
ฉันรักการสรร(ระ)เสริญ : ช้า, คีย์ D
**ฉันรักการสรร(ระ)เสริญ ฉันรักพระนามของพระองค์ (x2) ...
ฉันรักครอบครัวนี้ของพระเจ้า (I Love This Family of God) : ช้า, คีย์ C
ฉันรักครอบครัวนี้ของพระเจ้า ใกล้ชิดพันผูกเป็นพี่น้องกัน ...
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า (I love you with the love of the Lord) : ช้า, คีย์ F
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า ...
ฉันรับพระสัญญา : เร็ว, คีย์ C
ฉันรับพระสัญญา ทุกทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้.....โอ โอ่ โอ้ ...
ฉันรู้แล้ว ฉันรู้ดี (I Know It) : เร็ว, คีย์ E
1.ฉันรู้แล้ว ฉันรู้ดี พระโลหิตไถ่เป็นไท ...
ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading My Sorrows) : เร็ว, คีย์ A
1.ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก ฉันแลกเปลี่ยนความอาย ...

ค้นหาตามตัวอักษร