พบเพลงที่มี "ฉ" 37 เพลง

ฉันตัดสินใจแล้ว : เร็ว, คีย์ C
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู ...
ฉันตัดสินใจแล้ว (I Have Decided To Follow Jesus) : เร็ว, คีย์ C
1.ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู ...
ฉันเต็มใจมากล่าว : เร็ว, คีย์ E
ฉันเต็มใจมากล่าว ถ้อยคำสรรเสริญ ตั้งใจให้เป็นดั่งเครื่องบูชา ...
ฉันเต็มใจมากล่าว : เร็ว, คีย์ E
ฉันเต็มใจมากล่าว ถ้อยคำสรรเสริญ ตั้งใจให้เป็นดังเครื่องบูชา ...
ฉันถูกรับไว้ (I'm Adopted) : เร็ว, คีย์ F#m
*ด้าด้า ด่าดาดา ด่าดาด้า ด้าด้า ด่าดาดา (x2) 1.ฉันถูกรับไว้ (ร้องรับ) ...
ฉันทำได้เมื่อพระคำบอก (I Can Do What The Word Said) : เร็ว, คีย์ G
*ฉันทำได้ เมื่อพระคำบอก "ฉันทำได้" ฉันจะเป็น ถ้าพระคำบอกว่า "ฉันเป็น" ...
ฉันเป็นใคร (Who Am I) : ช้า, คีย์ A
1. ฉันเป็นใคร ที่พระเจ้าผู้ครองโลกนี้ ทรงสนพระทัยในฉัน ...
ฉันเป็นที่รักยิ่ง : ช้า, คีย์ D
1.ทั่วฟ้าสวรรค์นั้น เกิดขึ้นมาโดยพระองค์ ดาวที่บนฟากฟ้า ถูกจัดวางโดยพระหัตถ์ ...
ฉันเป็นไท : เร็ว, คีย์ D
ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (2) ...
ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว : เร็ว, คีย์ E
ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว ...

ค้นหาตามตัวอักษร