พบเพลงที่มี "ฉ" 37 เพลง

ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) : ช้า, คีย์ C
1. พระบิดา องค์นิรันดร องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง ...
ฉันเดินด้วยความเชื่อ (I Walk By Faith) : เร็ว, คีย์ G
*ฉันเดินด้วยความเชื่อ ทุกก้าวด้วยความเชื่อ ...
ฉันได้ชัยชนะ (Victory is Mine) : เร็ว, คีย์ F
ฉันได้ชัยชนะ ฉันได้ชัยชนะ ชัยชนะวันนี้ เป็นของฉัน ...
ฉันได้ทูลขอ (One Thing That I Desired) : ช้า, คีย์ F
ฉันได้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งฉันจะแสวงหา เสมอ ที่ฉันจะได้อยู่ ในนิเวศน์ของพระองค์ ตลอดชั่วชีวิตฉัน ...
ฉันได้รับสายน้ำ (I've Got a River) : ช้า, คีย์ A
1.ฉันได้รับสายน้ำ ล้นในชีวิต ฉันได้รับสายน้ำ ที่ไหลล้นในชีวิต ทำให้คนตาบอดมองเห็น ปล่อยให้เชลยเป็นไท ...
ฉันได้วางใจในพระเจ้า : เร็ว, คีย์ E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า เดินไปกับพระองค์ ...
ฉันต้องการจะเป็นเหมือนพระองค์ : ช้า, คีย์ F
ฉันต้องการจะเป็นเหมือนพระองค์ (2) ฉันต้องการจะเป็นภาชนะ ของพระองค์ ...
ฉันต้องการจะรักพระองค์ : ช้า, คีย์ G
โอ้ ความงาม ในพระนิเวศน์สถาน พระวิหารที่ฉันรัก และปรารถนา ...
ฉันต้องการพระองค์ : ช้า, คีย์ G
ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิดทุกวันทุกเวลา ...
ฉันต้องการสรรเสริญพระองค์ (I Just Want to Praise the Lord) : ช้า, คีย์ Dm
*ฉันต้องการสรรเสริญพระองค์ ฉันต้องการเต้นรำชื่นชมด้วยยินดี ...

ค้นหาตามตัวอักษร