พบเพลงที่มี "จ" 50 เพลง

จอมราชายิ่งใหญ่ (King Of Majesty) : เร็ว, คีย์ B
1.ทรงทราบอยู่ว่าลูกรัก ทรงตระหนัก ...
จะทำฉันใด : ช้า, คีย์ A
จะทำฉันใด ถ้าไม่มีองค์พระเจ้า ใครจะช่วยฉัน เมื่อไม่เป็นดังตั้งใจ ...
จะเอามือวางที่ใจ : ช้า, คีย์ E
ถ้าพระองค์จะถามเรา... ว่าเจ้ารักเราหรือ? เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? (เคยไหม??)(ซ้ำข้อ 1) ...
จะเอามือวางที่ใจ : ช้า, คีย์ G
* ถ้าพระองค์จะถามเรา ว่าเจ้ารักเราหรือ เราจะตอบพระองค์เช่นไร ...
จิตใจข้าสุขสบาย : เร็ว, คีย์ D
เมื่อความ สุขสำราญ ผ่านมาทาง ใจของข้า เมื่อทุกข์ ทรมาน พัด ผ่าน มา ...
จิตใจฉันต้องการร้องเพลงโมทนา : เร็ว, คีย์ E
จิตใจฉันต้องการร้องเพลงโมทนาพระคุณ ส่งเสียงโห่ร้องสาธุการแด่พระเจ้า ...
จิตใจฉันมีพระเยซู : ช้า, คีย์ B
จิตใจฉันมี พระเยซู (จะ)ติดตามเรื่อยไป และรับใช้สุดใจ ...
จิตใจฉันอาลัย : ช้า, คีย์ D
จิตใจฉัน อาลัย หาที่ พึ่งพา อยากจะสัมผัส พระองค์ ...
จิตวิญญาณข้ากระหาย (As The Deer) : ช้า, คีย์ C
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ ...
จิตวิญญาณฉันต้องการ : เร็ว, คีย์ G
จิตวิญญาณฉันต้องการ อยากรู้จักพระเยซู ...

ค้นหาตามตัวอักษร