พบเพลงที่มี "จ" 50 เพลง

จงเต็มด้วยพระวิญญาณ : เร็ว, คีย์ C
จงเต็มด้วยพระวิญญาณ อธิษฐานเสมอ ...
จงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้า : ช้า, คีย์ D
จงนิ่งเสียและรู้ว่า เราคือพระเจ้า จงนิ่งเสียและรู้ว่า เราคือพระเจ้า ...
จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี : เร็ว, คีย์ D
จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ ...
จงเฝ้ารอคอยพระองค์ : ช้า, คีย์ E
จิตใจเอ๋ย จงเฝ้ารอคอย พระองค์ จิตใจเอ๋ย เฝ้าคอยด้วยใจเชื่อฟัง ...
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing) : เร็ว, คีย์ E
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้าเบื้องบน พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด สวัสดีแก่ชนมนุษย์ ...
จงมองดูองค์พระเยซู : ช้า, คีย์ E
* จงมองดูองค์พระเยซู พระองค์จะทรงนำท่านผ่านความยากลำบาก ...
จงมาเปล่งเสียง (Shout to the Lord) : ช้า, คีย์ A
พระเยซู พระศิลา ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์ ...
จงมาร้องเพลง (Sing Hallelujah) : เร็ว, คีย์ Dm
1.จงมาร้องเพลง ยินดีแด่พระเจ้า จงโห่ร้อง ก้องดัง ...
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด (จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด) : เร็ว, คีย์ C
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง (x2) ...
จงมีชีวิตที่หนุนใจ : เร็ว, คีย์ D
จงมีชีวิต เป็นที่หนุนน้ำใจ ซึ่่งพอพระทัย พระเจ้าและใจมนุษย์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร