พบเพลงที่มี "ค" 55 เพลง

คนโง่คนที่เข้าใจ : ช้า, คีย์ E
คนโง่รำพึง อยู่ในใจของเขา แต่ละคนต่างร้องไม่มีพระเจ้า ...
คนโง่สร้างบ้าน : เร็ว, คีย์ E
คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย ...
คนปกติไม่ต้องการหมอ : เร็ว, คีย์ E
คนปกติไม่ต้องการหาหมอ แต่คนเจ็บนั้นที่ต้องการหาหมอ ...
ครองราชย์องค์พระเยซู (Reign King Jesus reign) : ช้า, คีย์ D
ครองราชย์องค์พระเยซู ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก ...
ครอบครัวรักและผูกพัน : ช้า, คีย์ C
ครอบครัวรักและผูกพัน เราทุกคนต่างรู้ ว่ามีความแตกต่างกัน ...
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข : เร็ว, คีย์ G
ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลกก็ถึงที่สุด ...
คริสตจักรที่มีสง่าราศี : เร็ว, คีย์ Em
เราเชื่อในสรรพความล้ำลึก ทางพระวาทะสัจจานิรันดร์ ...
คริสตจักรพระเจ้าต้องเคลื่อนที่ไป : เร็ว, คีย์ F
คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป ...
คริสตจักรร้อนด้วยไฟ (Church On Fire) : เร็ว, คีย์ G
1.องค์พระวิญญาณสถิต และทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์ และทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ...
คริสตมาสเป็นเวลา : ช้า, คีย์ C
คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (2) ...

ค้นหาตามตัวอักษร