พบเพลงที่มี "ข" 92 เพลง

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่ (Glory and Honor) : ช้า, คีย์ Em
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไป ...
ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส : เร็ว, คีย์ G
ขอให้มีความสุขใวันคริสตมาส ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส ...
ขอองค์พระวิญญาณ (Let Your Spirit Come) : ช้า, คีย์ D
ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำพระทัย ขอพระสิริล้นเหนือเรา ...
ข้าขอถวายคำสรรเสริญ : ช้า, คีย์ G
1.ข้าขอถวายคำสรรเสริญ และพระเกียรติ แด่พระนาม เพราะทรงเป็นราชา แห่งพระสิริ ผู้ทรงสร้าง ทั่วโลกา ...
ข้าขอวางใจ (เมธา เกรียงปริญญากิจ) : ช้า, คีย์ G
ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง ในพระองค์ ข้าขอวางใจ ...
ข้าเงยหน้ามองขึ้น : เร็ว, คีย์ C
ข้าเงยหน้ามองขึ้น มองดูที่ภูเขา ความช่วยเหลือมาจากใคร ...
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afriad) : เร็ว, คีย์ F#m
1. พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด ...
ข้าจะนิ่งอยู่ (still) : ช้า, คีย์ C
องค์พระเจ้า เป็นที่คุ้มภัย ความยิ่งใหญ่ อยู่ในพระหัตถ์พระองค์ ...
ข้าจะร้อง : เร็ว, คีย์ C
จากดวงใจไปทั้งโลกา ข้าประ กาศพระนามสรรเสริญพระองค์ ...
ข้าจะรักและบูชา : ช้า, คีย์ G
อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา ...

ค้นหาตามตัวอักษร