พบเพลงที่มี "ข" 92 เพลง

ขอพระวิญญาณสถิต (เมธา เกรียงปริญญากิจ) : ช้า, คีย์ G
พระวิญญาณ เมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิต นําเราชิด ใกล้หัวใจของพระบิดา ...
ขอพักพิงในพระองค์ (จิตใจของข้า สงบคอยท่า) : ช้า, คีย์ D
จิตใจของข้า สงบคอยท่า ต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียว ...
ขอพึ่งในพระองค์ (My Heart Will Trust) : ช้า, คีย์ G
จิตใจยามเดินวนเวียนอยู่ในมรรคา ผ่านหุบเขาระทมพระองค์จูงมือเดิน ...
ขอไฟพระเจ้าลงมา (Let The Fire Fall) : เร็ว, คีย์ Bm
โปรดประทานฤทธา เหมือนกาลเก่าที่ผ่านมา ...
ขอไฟลงมา : ช้า, คีย์ E
ใจข้ารู้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงช่วยดวงใจที่แตกสลาย และข้าร้อง บทเพลงสรรเสริญ นามบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ ...
ขอโมทนา : ช้า, คีย์ Em
ขอโมทนา มอบคำสรรเสริญ ณ ที่บริสุทธิ์ ของพระเจ้า ...
ขอสวมทับทรงชำระใจ : ช้า, คีย์ D
ขอสวมทับทรงชำระใจ องค์พระวิญญาณทรงเจิมเกล้าไว้ ...
ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ (True Worshipers) : ช้า, คีย์ F
ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ ...
ขอให้คำจากปากของข้า : ช้า, คีย์ D
ขอให้คำ จากปากของข้า และการภาวนา ในจิตใจ ...
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ : เร็ว, คีย์ A
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ ในวันนี้และนิรันดร์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร