พบเพลงที่มี "ข" 92 เพลง

ขอเทพระวิญญาณลงมา : ช้า, คีย์ G
ขอเทพระวิญญาณลง....มา ลง.....มา โอ้ ผู้ปลอบโยน เป็นเพื่อน ขอทรงสัมผัสข้าอีกครา ...
ขอบคุณ (Give Thanks) : ช้า, คีย์ F
ขอบคุณ ด้วยใจซึ้งที่สุด ขอบคุณ องค์วิสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ...
ขอบคุณขอบคุณพระเจ้า : เร็ว, คีย์ F
ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ...
ขอบคุณในสิ่งที่ทรงทำ (Thank You) : ช้า, คีย์ D
1.ในทุกสิ่งทรงทำเพื่อลูก ขอบ..คุณ กับทุกสิ่งพระองค์จะทรงทำ ...
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณ (Thank You Lord For The Holy Ghost) : ช้า, คีย์ F
1.ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระวิญญาณ ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระวิญญาณ ...
ขอบคุณพระเยซู : เร็ว, คีย์ D
ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี ...
ขอบคุณสำหรับกางเขน (Worthy is the Lamb) : เร็ว, คีย์ C
1. ขอบคุณสำหรับกางเขน ขอบคุณสำหรับการทรงไถ่ ...
ขอบคุณสำหรับโลหิต (We Thank You for the Blood) : ช้า, คีย์ D
ขอบคุณสำหรับโลหิต (2) ขอบคุณสำหรับโลหิต พระเยซูคริสต์ ...
ขอบพระคุณที่กางเขน (Worthy is the Lamb) : ช้า, คีย์ G
ขอบพระคุณที่กาง เขน ขอบพระคุณที่ซื้อ เรา มา แบกความบาปและความละอาย ด้วยรัก จึงทรง ประทาน พระคุณ ล้ำเลิศ ...
ขอบพระคุณพระเยซู (Thank You Jesus) : ช้า, คีย์ F
*ขอบพระคุณพระเยซู พระองค์ดีต่อฉัน ขอบพระคุณพระเยซู พระองค์ดีต่อฉัน ...

ค้นหาตามตัวอักษร