พบเพลงที่มี "ข" 92 เพลง

ขอการเจิม : ช้า, คีย์ Bm
ขอการเจิม หลั่งล้นมา ขอการเจิม ท่วมท้นข้า ด้วยเดชขององค์พระวิญญาณ ขอทรงเจิมใจข้า ...
ขอการฟื้นฟู : ช้า, คีย์ A
โปรดฟังเสียงเรา เราทูลขอ เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส ...
ขอใกล้พระองค์ (Draw Me Lord) : ช้า, คีย์ D
โปรด(ขอ) ให้ฉัน ใกล้พระองค์(3) เพื่อรับใช้พระองค์...
ขอจงถวายมงกุฎ : ช้า, คีย์ D
ขอจงถวายมงกุฎ แด่พระคริสต์บนบัลลังก์ ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง ...
ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์ : ช้า, คีย์ C
1. ขอจงถวายมงกุฎ แด่พระคริสต์บนบัลลังก์ ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง ...
ขอเจิมเถิด (Anointing, Fall On Me) : ช้า, คีย์ D
ขอเจิม เถิด พระวิญญาณ ขอเจิม เถิด พระวิญญาณ ...
ขอเชิญท่านผู้วางใจ : เร็ว, คีย์ A
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม ...
ขอตอบแทนพระคุณ : ช้า, คีย์ A
A1 ขอบพระคุณ ในทุกสิ่ง ที่พระองค์ประทาน ...
ขอถวายพระสิริ (พิษณุ ไทรงาม) : ช้า, คีย์ C
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้สมควรแก่การสรรเสริ¬ญ ...
ขอถวายหมดดวงใจ (I Give you my heart) : ช้า, คีย์ G
สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวายเกียรติ ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ ...

ค้นหาตามตัวอักษร