พบเพลงที่มี "ก" 16 เพลง

กราบลงพื้น (On Bended Knee I Come) : ช้า, คีย์ F
กราบลงพื้นลูกน้อยมาเฝ้า ด้วยดวงใจนอบน้อมและถ่อม ...
กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ : ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์ ...
กลิ้งออกไป (Rolled away) : เร็ว, คีย์ E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป ...
กลิ่นหอม : เร็ว, คีย์ E
คนทุกคนต้องการพระเยซู พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา ...
กองทัพเกรียงไกร : เร็ว, คีย์ Dm
มันกระโดดเข้าในเมือง มันวิ่งบนกำแพง ...
กองทัพของพระเจ้า : เร็ว, คีย์ G
กองทัพของพระเจ้า ก้าวเข้าสู่สงคราม ...
กองทัพพระคริสต์ (For the Lord is marching on) : เร็ว, คีย์ D
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน ...
กางเขน (The Cross) : ช้า, คีย์ G
1. ข้าจะไม่ลืมไม้กางเขน ที่พระองค์ตายเพื่อเรา ชีวิตนิรันดร์กำหนดโดยพระองค์ ผู้มอบให้เราทุกสิ่ง ...
กายเดียวกัน (We are One Body) : ช้า, คีย์ F
*แม้เรามีหลายคน ยังรวมเป็นกายเดียว ...
ก้าวเข้ามา : ช้า, คีย์ D
ก้าวเข้ามาในครอบครัวแห่งความหวัง มีพลังความรักเต็มอยู่ข้างใน ทุกคนมีความจริงใจให้กับฉัน ...

ค้นหาตามตัวอักษร