เพลง อาโดนาย   Adonai

Intro:Am Am/G Fmaj7 G
Am G Dm Am
1. พระเจ้าแห่งนิจนิรันดร์ ความลับซ่อนในพระองค์
F C G
ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
Am G Dm Am
ประทานฤทธาและปัญญา ทรงเกียรติและทรงเข้มแข็ง
F C G
ทรงฟังเสียงร้องจากใจเรา, พระองค์ทรงมีชัย
F G F/A G/B
ทุกตาจะเห็นพระองค์ ปรากฎในท้องนภา
Am F C G
* อาโดนาย อาโดนาย องค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทุกเข่าจะกราบลง
Am F C
อาโดนาย อาโดนาย เป็นพระเจ้าองค์เดียว
G Am G F G
ทุกปากเรียกพระนาม อาโดนาย
Am G Dm Am
2. เยรูซาเล็มได้รอคอย ยกเสียงสรรเสริญสูงสุด
F C G
ประตูวิหารอันงดงาม รอการฟื้นฟูกลับมา
F G F/A G/B F2
เราชาวซีโยนจะร้อง, บารุค ฮา บา บะเชม
C F2 C G
** เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา, เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา
Intro:Am Am/G Fmaj7 G
Am G Dm Am
Lord of eternity, mystery behind the veil
F C G
Lord over Heaven and earth, God of Israel
Am G Dm Am
Come with Your wisdom and power, clothed in Your honor and strength
F C G
Lord, hear the cry of our hearts, Come, O conquering King
F G F/A G/B
And every eye will see Your glory Fill the sky
Am F C G
*Adonai, Adonai, every knee will bow to You, Lord Most High
Am F C
Adonai, Adonai, You alone are God
G Am G F G
Every tongue will cry Adonai
Am G Dm Am
Here Jerusalem waits, praises lifted on high
F C G
Here the beautiful gates long to see You arise
F G F/A G/B F2
When all of Zion sings Baruch ha ba b'shem
C F2 C G
**You are Lord over all the earth, You are Lord over all the earth
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)