เพลง พระเยซู เราน้อมรับพระองค์   พระเยซู เราน้อมรับพระองค์

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
        A F#m                  D                               A
พระเยซู เราน้อมรับพระองค์  ประกาศพระองค์ เป็นราชา
Jesus, We enthrone You.We proclaim You are King                                                               
         A F#m  C#m          D                          E7
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา  เรายกพระองค์ นมัสการ
Standing here In the midst of us.We lift Your name In our praise                                                                   
A                      F#m          E D 
* นมัสการ  เป็นบัลลังก์พระองค์ 
We worship You Build Your throne
       E7            A       F#m  E D 
นมัสการ  เป็นบัลลังก์พระองค์
We worship You Build Your throne
      E7              A      F#m
นมัสการ  เป็นบัลลังก์พระองค์
We worship You Build Your throne
            D        E7  A
เชิญพระเยซู ประทับที่นี่
Come Lord, Jesus and take Your praise.
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)