เพลง ซ่อนข้าไว้   Still

Intro : F2   Am2   C/G   G    
C  G/B  Am    F D/F#   G       C   C/E  Fmaj7   Dm7               G  
ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า       ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
C/E           F      G        C  C/E         F     G       Am  
เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
C/E             F/A     G/B   Csus4 C   C/E       F         G            Fmaj9  
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด        ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
       C  G/B  Am  F  D/F# G        C C/E   F     Dm7             G  
วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Solo : F2 Am2 C/G G     F2 Am2 C/G G      F2 Am2  C/G G     F2 Am2  C/G G
ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์
Hide me now under Your wings 
ปกคลุมข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
Cover me within Your mighty hand

เมื่อพายุพัดมา และฟ้าคำราม 
When the oceans rise and thunders roar
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
I will soar with you above the storm
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆ
Father you are King over the flood
ข้ายืนอยู่ได้ เพราะทรงเป็นพระเจ้า 
I will be still and know You are God

วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู 
Find rest my soul in Christ alone
ด้วยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Know His power
in quietness and trust
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)