เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า   Jesus, Lover Of My Soul

Intro :  G D Em C D
G          D                Em                    C       D
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู  ข้าจะไม่ละพระองค์
G                 D                    Em                     C         D
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา  ข้าจึงได้รู้ว่า
      G           D           Em                     C              D
***  รักพระองค์  มีพระองค์  แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
     G          D                     Em                            C           D
     พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน  ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์
G          D              Em
Jesus, lover of my soul
D                 C                D
Jesus, I will never let You go
G                  D                     Em7
You’ve taken me from the miry clay.
Dm7                     C                      D
You’ve set my feet upon the Rock, and now I know
G            D               Em7       
I love You, I need You,
Dm                             C                    D
Though my world may fall, I’ll never let You go.
G            D                Em7
My Savior, My closest friend.
Dm                    C                        D
I will worship You, until the very end.
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)