เพลง พระองค์ดี   You Are Good

INTRO: A E G D (x4)
   A                        E               G            D
1.พระเจ้าแสนดีและพระเมตตาทรงมีถึงนิรันดร์กาล
 A                      E               G            D
พระเจ้าแสนดีและพระเมตตาทรงมีถึงนิรันดร์กาล
  D                       E
*ชนจากทุกชนชาติและหลากเหล่าภาษา
  F                   G
พากันเข้ามาต่างยกย่องสรรเสริญ
    A E     G         D
**นมัสการ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                     
  A   E               G    D
นมัสการ อย่างที่ทรงเป็น
 A  E   G         D
นมัสการ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                         
 A  E                  F  G
นมัสการ อย่างที่ทรงเป็น
       A   ( E // G // D)                 
พระองค์ดี
                    A-G-D            A-C-D
2.ใช่ทรงเป็น (x3) แสนดี (x2)
                A-G-D
ใช่ทรงเป็น (x3)  
            A-C-D
พระองค์ดี
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)