เพลง รักวิเศษ   Ruk Wisad

INTRO: G D Am D
                                     G 
1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า
                                  Em
และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                   C                                                             
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด
                     Bm       Em
และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ
 Am             D
ขอได้รักพระองค์
                                        G
2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า
                            Em
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                  C
ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
            Bm       Em
แต่ความรักของพระเจ้า
 Am    D        G
นั้นมั่นคงยืนนาน
         C               D        Bm    Em
*เพราะรักวิเศษเช่นนี้  ไม่มีในผู้อื่น
             Am        D               G
มีเพียงในรัก  ขององค์พระเจ้าเท่านั้น
             C             D
ขอทรงโปรดสอนหัวใจ
           Bm      Em
ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร
Am                  D
รักเหมือนดังพระองค์
                                      G
3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า
                            Em
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                 C
ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
             Bm      Em
แต่ความรักของพระเจ้า
  Am   D       G
นั้นมั่นคงยืนนาน
          C                      Bm    Em
ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น
Am    D       G
รักแท้ในพระองค์
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)