เพลง พระเยซู เป็นที่รักของข้า  

1.พระเยซู เป็นที่รักของข้า
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์
พระองค์นำข้า
จากโคลนตมผงคลี
วางข้าไว้บนพระศิลา
ข้าจึงรู้ว่า
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)