เพลง ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก   Joy to the world

C                          G7   C     F      G       C   
    ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี  มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G                              C F  C Dm           C   G7   C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้เรา   ร้องเพลงสรรเสริญ
     C                        G7      C         F          G          C 
    ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
       C                                   C
พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
     G                         C   F    C   Dm          C  G7  C
ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประสาน   สำเนียงยิน   ดี
      C                              G7  C              F            G        C 
    อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G                       C   F      C  Dm         C   G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล    บันดาล   ให้เรากลับใจ
     C                            G7           C           F       G   C 
    พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
   C                                            C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
       G                               C    F    C    Dm          C     G7    C
ความรักประหลาดหนักหนา  ความรัก  ความรัก   ประหลาดหนักหนา
ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี มีพระราชาประสูติ
Joy to the world! The Lord is come Let earth receive her King
คือพระเยซู เสด็จลงมา
Let ev’ry heart prepare Him room
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ (2X)
And heav’n and nature sing (2X)
ให้เรา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
And heav’n, and heav’n and nature sing 

ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก พ้นทุกข์พ้นโศกเบิกบาน
Joy to the earth! the Saviour reigns Let men their songs employ
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
While fields and floods, rocks, hills, and plains
ประสานสำเนียงยินดี (2X)
Repeat the sounding joy (2X)
ประสาน ประสานสำเนียงยินดี
Repeat, repeat the sounding joy 

อย่าให้บาปชั่วและความเลวทราม เป็นหนามเสียดแทงในใจ
No more let sins and sorrow grow Nor thorns infest the ground
ความรักเมตตาของพระเยซู
He comes to make His blessings flow
บันดาลให้เรากลับใจ(2X)
Far as the curse is found (2X)
บันดาล บันดาลให้เรากลับใจ
Far as, far as the curse is found 

พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม ทรงนำด้วยกรุณา
He rules the world with truth and graceAnd makes the nations prove
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา
The glories of His righteousness
ความรักประหลาดนักหนา(2X)
And wonders of His love (2X)
ความรัก ความรักประหลาดนักหนา
And wonders, wonders of His love
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)