เพลง ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า  

C  F              G7        C    Am 
      ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า 
F              G7                 C    C7
  ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
F               G7          E            Am   
  ยกนามพระองค์ดั่งธงชัยในท้องนภา      
F              G7                 C
  ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)