เพลง จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี  

C                               G7
    จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี (3)
       C G7        D
จากใจถวายพระเจ้า
C               Dm  G7
จงสรรเสริญพระเยซู (2)
C         C7                   F
จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี
     G7              C
จากใจถวายพระเจ้า
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)