เพลง มาเถิดให้เราพากันไป   Come and let us go up

D                                      
    มาเถิดให้เราพากันไปยัง
Em7             A7
ภูเขาของพระเจ้า
   Em7 A7               D   
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (2)
        G       A7    Em7   D      
* พระองค์จะทรงนำในมรรคา  
      G      A7                    D     D7  
และเราจะเดินไปในทางพระองค์
             G          C#7 F#m Bm7 
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน   
          Em7              A7  
และพระดำรัสของพระองค์ 
                D
จากเยรูซาเล็ม
มาเถิดให้เราพากันไป
Come and let us go up
ยังภูเขาของพระเจ้า
To the mountain of the Lord
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์
And to the house of our God

พระองค์จะทรงนำในมรรคา
And He will teach us of His ways
และเราจะเดินในทางพระองค์
And we will walk in His paths
และพระธรรมจะออก
For the law shall go
มาจากศิโยน
forth from Zion และพระดำรัสของพระองค์
And the Word of the Lord
จากเยรูซาเล็ม From Jerusalem
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)