หน้าแรก

ค้นหาตามตัวอักษร ->

ค้นหาโดยThaiWorship.com : จำนวน 78 เพลง


161 : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ : นมัสการ เร็ว, คีย์ G
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์ วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ ...

1024 : เราเป็น : นมัสการ เร็ว, คีย์ G
มีสถานแห่งใดที่ใหญ่พอ ที่จะรองรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ โลกนี้เป็นแท่นวางพระบาทและสวรรค์ ...

158 : เราพบพระเยซูคริสต์ (For we see Jesus enthroned on high): นมัสการ เร็ว, คีย์ E
เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา พระองค์งามเลิศประเสริฐ เราขอสรรเสริญ นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า ...

582 : เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้ : นมัสการ เร็ว, คีย์ C
มวลมนุษย์กราบองค์พระเยซู นมัสการและอธิษฐาน จากภูเขาสู่ เหวลึกที่สุด ถึงยังสวรรค์ ชนทุกชาติ พระสิริพระเจ้าเต็มท่วมท้น เหมือนดังน้ำในท้องทะเล ...

594 : เรามาเต้นรำ (Hear our Praises): นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ให้ท้องถนนเปรมปรีดิ์ทั่วกัน มวลมนุษย์กราบองค์พระเยซู นมัสการและอธิษฐาน ...

1062 : เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ : นมัสการ เร็ว, คีย์ C
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ เรามาเพื่อชื่นชมยินดี เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่ ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ ...

159 : เรามาร่วมชุมนุมกัน : นมัสการ เร็ว, คีย์ F
เรามาร่วมชุมนุมกัน สรรเสริญพระเจ้า เรามาร่วมชุมนุมกัน ด้วยใจสรรเสริญ ความยินดีที่แสนดีเลิศ ความยินดี ก็ได้บังเกิด ...

911 : เรามาร้องมารำ (We Will Dance): นมัสการ เร็ว, คีย์ D
มาร้องรำ นำเพลง เปล่งเสียง โห่ร้อง ถวายชัย เริงโลดไป เพื่อต้อนรับองค์เจ้าบ่าว ผู้ทรงพระสิริ และเรา จะเฝ้ามองพักตร์พระองค์ ...

931 : เรามาร้องมารำ : นมัสการ เร็ว, คีย์ D
มาร้องรำ นำเพลง เปล่งเสียงโห่ร้อง ถวายชัย เริงโลดไป เพื่อต้อนรับองค์เจ้าบ่าวผู้ทรงพระสิริ และเรา จะเฝ้ามองพักตร์พระองค์ ...

290 : เรามีชีวิตพึ่งในพระองค์ : นมัสการ เร็ว, คีย์ D
เรามีชีวิต ไหวตัว และเราพึ่งในพระองค์ (2) จงมีความเปรมปรีดิ์ ...


หน้าแรก(1)      ก่อนหน้า      4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    ถัดไป      สุดท้าย(8)