เพลง : ซ่อนข้าไว้

Intro : F2   Am2   C/G   G    
C  G/B  Am    F D/F#   G       C   C/E  Fmaj7   Dm7               G  
ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า       ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
C/E           F      G        C  C/E         F     G       Am  
เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
C/E             F/A     G/B   Csus4 C   C/E       F         G            Fmaj9  
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด        ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
       C  G/B  Am  F  D/F# G        C C/E   F     Dm7             G  
วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Solo : F2 Am2 C/G G     F2 Am2 C/G G      F2 Am2  C/G G     F2 Am2  C/G G