เพลง : พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro :  G D Em C D
G          D                Em                    C       D
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู  ข้าจะไม่ละพระองค์
G                 D                    Em                     C         D
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา  ข้าจึงได้รู้ว่า
      G           D           Em                     C              D
***  รักพระองค์  มีพระองค์  แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
     G          D                     Em                            C           D
     พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน  ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์