เพลง : ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า


    ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
               A7
 มีน้ำและหญ้าอุดมดี
A7            
ข้ากับพระองค์ 
                  D
เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีด์
                 A7     
ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์ 
         D
ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี 
 A7             D
เดินตามพระเจ้า
         G     
* มีน้ำท่า (อยู่ในภูผา) 
              D
หญ้าเขียวดี(อยู่บนภูผา)
          G          
ยามค่ำคืน (ยามค่ำคืน)
              D
ข้าเดินไปกับพระองค์
        G       
แม้มืดมิด (อยู่ในภูผา) 
           D
ทางลำบาก (อยู่บนภูผา)
           G                D   A7   D
ข้าเดินตามผู้เลี้ยงอันดี