เพลง : ข้ารักพระนาม (บงกช4)

Intro : D  A  G  A  D
D                              A   Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ  พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                          A    
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา 
Bm            A             G        
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
          Em   F#m   A           G         D          A
พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง    พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
        G                         D/F# 
*  ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
        Em              A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)