เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  

Intro : F, Bb, Am7, Dm, Gm Am Bb C 

Verse 1 :
F                       Fsus4    Fmaj7                                 
     เมื่อตาใจข้าได้เห็น              
                               Eb/F
พระวิญญาณของพระเจ้า
        Bbmaj7             Am7              Dm7
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
Gm7       Bb/C            F
     ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย 

Chorus :
        F7            Bbmaj7                  Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน         ข้าจะนมั-ส-การ
          Dm7        Gm7          Bb/C  F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด       ข้าจะนมั-ส-การ
        F7            Bbmaj7                  Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน          ข้าจะนมั-ส-การ
         Dm7          Gm7           Bb/C  F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะ   น-มั-ส-การ

Verse 2 :
F                       Fsus4   Fmaj7                                        
      ข้าได้เห็นแสงสว่าง       
                                  Eb/F
แห่งความจริงและความรัก
     Bbmaj7                Am7             Dm7
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
Gm7       Bb/C                F
      อยู่ในความรักของพระองค์

Bridge :
          Bbmaj7         C/Bb
และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
  Gm7       Bb/C                     F   F7
นมั-ส-การ        พระองค์เรื่อยไป  
          Bbmaj7         C/Bb
และในทุกเส้นทาง  ที่ก้าวและเดินไป  
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
  Eb                           Csus C
นมั-ส-การ     พระองค์ นิรันดร์
Transpose

thaiworship.com