เพลง เหนือโลกา  

Intro : A/E/F#m/D/A  (4 รอบ)

A              E               F#m     D           A        E             F#m  D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน   จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B             D                     E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              A                   E              F#m                 D
**เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
        A          E                       F#m               D
ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

solo : A/E/F#m/D/A

 A               E         F#m      D                A          E                     F#m  D
พระองค์ทรง ยุติธรรม    ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง   พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
 F#m          B              D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
 
ซ้ำ ** (2 รอบ)
 
 F#m       B                 D            E                 F#m       B            D (E)
***พระ สิริของพระองค์   ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา

solo : A/E/F#m/D/A (2 รอบ)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo : A/E/F#m/D/A (2 รอบ)
Transpose

thaiworship.com

เปิดแบบ PDF (.pdf)
เปิดแบบ Word (.doc)
เปิดเพื่อ Print
เปิดเพื่อ Copy (Text Box)