เพลง มา... นี่เป็นเวลานมัสการ   Come Now Is The Time To Worship

INTRO: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D
  D                G    D
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                Em   D   G
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                G   D
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                           Em D  G
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น
D
มา...
    G                       D
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
  G                      D
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
G                               Bm
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em            A
ผู้เลือกและรับพระองค์
           G          D
2.ด้วยทุกสิ่งที่มีขอถวายให้พระองค์
       G                D
ด้วยเข่าเราจะคุกกราบลง
  G                         Bm
ด้วยกาย และใจ ความคิด กำลัง
    Em              A
ขอเลือกและรักพระองค์
Transpose

thaiworship.com