ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ล"

ลมชื่นใจ (สายลมพัดผ่านพริ้วมา) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
สายลมพัดผ่านพริ้วมา ไปทั่วทุกแผ่นดิน "
ลำธาร (ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน ในอ้อมแขนของพระองค์ ให้ย่างเท้าทุกก้าวดิน ในทางของพระองค์ ..."
ลึกลงกว่าเดิม นมัสการ ช้า, คีย์ D
ดวงใจที่ต้องการ จะทรงเติมให้เต็ม ดวงใจที่แห้งเหือด จะทรงให้ฉ่ำชื่นบาน ดวงใจของฉันต้องการ อยากรู้พระทัยพระองค์ ..."
ลึกและกว้าง นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ความรักของพระเยซู ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ..."
ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า (Arise O children of Israel) นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม ..."
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ (Stand up and Give Him the Praise) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
มีใครเหมือนพระองค์ ทรงเข้มแข็งทรงฤทธิ์เดช มีใครเหมือนพระองค์ พระทรงสมควร ..."
ลุกขึ้นเถิด นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ลุกขึ้นเถิดประกาศพระนาม ขององค์พระเยซู ร้องประกาศจากฝั่งแม่น้ำ ..."
ลุกขึ้นร้องสรรเสริญ (Rise Up And Praise Him) นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ ให้ผู้คนของพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ ไปทั่วดินแดน ..."
ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
ให้คำสรรเสริญติดปากพวกเรา ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดศิโยน โบกธงของพระเจ้าตลอดไป ..."
ลุกขึ้นส่องแสง (Arise, shine) นมัสการ เร็ว, คีย์ E
พระเจ้า จะทรงเสด็จลงมาหา สวมทับพวกเรา ด้วยพระสิริของพระเจ้า ขึ้นตรงมายังเรา ..."
          1 2 3 4    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร