ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ป"

ประตูเมืองเอย นมัสการ เร็ว, คีย์ C
เปิดโดยเร็ว (รับ) ยกหัวของเจ้า (รับ) บานประตูนิรันดร์ (รับ) ..."
ประทับในใจข้า นมัสการ ช้า, คีย์ G
ประทับในใจข้า ประทับในใจข้า พระวิญญาณประทับในใจข้า ..."
ปลดปล่อยวิญญาณข้า นมัสการ ช้า, คีย์ F
ปลดปล่อยวิญญาณข้า ข้าจะสรรเสริญบูชา ปลดปล่อยวิญญาณข้า ..."
เป็นการดี (It is good) นมัสการ เร็ว, คีย์ Bm
ด้วยบทเพลงแด่พระนาม พระเจ้า ผู้ สูง สุด เพื่อประกาศความรัก และความซื่อตรง ..."
เป็นของพระองค์ (To You Alone) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ว่าพระเจ้ากษัตรา คือพระเยซู นิรันดร์กาล นิรันดร์กาล พระเกียรติเป็นของพระองค์ นิรันดร์กาล นิรันดร์กาล สรรเสริญ...แด่นามพระองค์ ..."
เป็นความยินดี นมัสการ เร็ว, คีย์ C
เป็นความยินดีที่ฉันได้เข้ามา ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เป็นความยินดีที่ฉันได้เข้ามา ..."
เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ (O holy night) คริสต์มาส ช้า, คีย์ C
เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์ ..."
เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ผู้ทรงบริสุทธิ์ ประทับ ในข้า เปรียบดังมานาของข้า เปรียบดังมานาของข้า พระคำของพระองค์ ทรงตรัสใน ใจข้า ..."
เปล่งประกาย นมัสการ ช้า, คีย์ A
เปล่งประกาย แสงพระเจ้าขึ้นมา ให้พระสิริพระเจ้าเข้ามา ให้พระสิริพระเจ้าเด่นขึ้น บนตัวเรา ..."
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า (Change my heart oh God) นมัสการ ช้า, คีย์ C
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า เปลี่ยนทุกวันเวลา เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า ..."
          1 2 3    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร