ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "บ"

บนบัลลังก์ นมัสการ ช้า, คีย์ A
ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา เสียงน้ำมากหลายฟังคล้ายเสียงของพระองค์ แสงอาทิตย์กล้า ดุจดังพระพักตร์ของพระองค์ ..."
บนบัลลังค์ นมัสการ เร็ว, คีย์ C
เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตรของพระองค์ ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา เสียงน้ำมากหลายฟังคล้ายเสียงของพระองค์ ..."
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (บริสุทธิ์) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน ..."
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ นมัสการ เร็ว, คีย์ G
พระองค์ผู้เดียวสมควรสรรเสริญ บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ ข้าสรรเสริญพระองค์..สุด..ใจ ..."
บริสุทธิ์บริสุทธิ์ นมัสการ ช้า, คีย์ Am
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ผู้ทรงฤทธา แผ่นดินและแผ่นฟ้า ..."
บริสุทธิ์ นมัสการ ช้า, คีย์ F
ข้าพระองค์นมัสการ กราบลงเบื้องบาทด้วยใจยำเกรง พระนาม ได้ชมพระบารมี ..."
บอก บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ D
โปรดฟังฉัน อยากบอกเธอสักคำ โปรดฟังเถิดนะ อยากให้รู้ ออกจากใจ ของฉันมอบให้เธอ ..."
บอกรักพ่อ บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ C
ในบางเวลาที่ฉันอ่อนล้าและล้มลง ยังมีอ้อมแขนซึ่งคอยประคองป้องกัน ในยามที่ฉันไม่ได้ดั่งใจใครซักครา ..."
บัลลังก์ของข้า (ข้าจะก้มกราบบูชา...) นมัสการ ช้า, คีย์ E
ข้า จะก้มกราบ บูชา หาใช่พระ - อื่นใด มีเพียง พระองค์ ข้า จะเทิดทูน ศรัทธา ..."
บางสิ่งซึ่งอยู่ข้างใน (Something on the Inside) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
กำลังทำงานออกไป โอ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่(x3) โอ การเปลี่ยนแปลงนี้ ช่างยิ่งใหญ่ ..."
          1 2    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร