ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ท"

ทรงครอบครอง (The Lord Reigns) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ให้แผ่นดินยินดี ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ ให้แผ่นดินฉลอง ..."
ทรงชื่นบาน นมัสการ ช้า, คีย์ A
อาทิตย์ในยามเช้าได้กล่าวถึงความรักของพระองค์ทุกวัน รักที่ช่างร้อนแรง ลมพัดโบกริมสายธารยินเสียงเบิกบานขององค์ผู้ยิ่งใหญ่ ..."
ทรงตรัส (You Said) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ในทุกสิ่งต้องการ " ทรงตรัส " ร้องทูลเรา เราได้ยิน และจะรักษาดินแดน " ..."
ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) นมัสการ เร็ว, คีย์ E
ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์ ข้า จะไม่เป็นอย่างเดิม ..."
ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ยามเผชิญความทุกข์ทน พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย องค์พระเจ้าผู้ทรง มั่นคงนิจนิรันดร์ ..."
ทรงเป็นชีวิต (You Are My World) นมัสการ ช้า, คีย์ Em
พระเยซู องค์พระผู้ไถ่ที่รัก ทั้งหมดที่ลูกมี นั้นโดยพระองค์ D โปรดทรงเข้ามาครอบครอง ผู้ที่ลูกรัก หนึ่งในหัวใจ จะไม่มีใครแทนที่พระองค์ ..."
ทรงเป็นที่รัก นมัสการ ช้า, คีย์ D
พระเยซู พระเยซู พระองค์ทรง งามสง่า ส่องสกาวพราวตา กว่าดาว ประจำรุ่ง ทรงเป็นที่รัก มากยิ่งขึ้น ทุกวัน ..."
ทรงเป็นนิรันดร์ (Through it All) นมัสการ ช้า, คีย์ G
แม้คืนเดือนผ่าน ฤดู ล่วงเลย ปกป้องกัน คุ้มครองลูกไว้ และทรงนำไป ในทางชอบธรรม ..."
ทรงเป็นพระเจ้าของข้า นมัสการ ช้า, คีย์ C
ทรงเป็นพระเจ้า เป็นจอมเจ้านาย ทรงเป็นพระศิลา เป็นจอมราชา ทรงเป็นชีวิต พระเจ้าของข้าพระองค์ ..."
ทรงเป็นพระเจ้าผู้สมควรค่า (Great is the Lord) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ในนิเวศอันบริสุทธิ์ขององค์พระเจ้า เป็นความชื่นบานทั่วแผ่นดิน ทรงให้เรามีชัยเหนือพวกศัตรู ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร