ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ด"

ดวงใจของข้า นมัสการ เร็ว, คีย์ Em
ดวงใจของข้า แม้จะวางวาย แต่พระองค์ยังเป็นกำลังใจ พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเหินห่าง ..."
ดวงใจของข้า นมัสการ ช้า, คีย์ D
ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์ ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า ..."
ดวงใจข้ารัก นมัสการ ช้า, คีย์ G
ดวงใจข้ารัก พระนิเวศพระเจ้า วิญญาณข้า ปรารถนาหาพระองค์ ใจกายข้าจะถวาย คำสรรเสริญ ..."
ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์ นมัสการ ช้า, คีย์ G
ดวงใจของฉัน สงบเฝ้าคอยพระองค์ ความรอดที่มาจากพระองค์ ศิลาความจริง ป้อมปราการมั่นคงนิรันดร์ ..."
ดวงใจเปรมปรีดิ์ นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ดวงใจเปรมปรีดิ์สนุกฤดีเรามาร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้าสุขอุราร่วมกันบรรเลง ถวายเสียงเพลงสนุกครื้นเครงร่วมกันเฮฮา ..."
ด้วยความเชื่อ นมัสการ เร็ว, คีย์ E
ด้วยความเชื่อ เปโตรเดินบนทะเล ไม่รวนเร เมื่อมองดูพระเยซู แต่เมื่อสงสัยพลัน ความเชื่อถดถอยนั่น ..."
ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ..."
ด้วยรักจากหัวใจ นมัสการ ช้า, คีย์ D
ด้วยรักจากหัวใจ จึงร้องเพลงสรรเสริญ ขอมอบจิตใจ รับใช้พระองค์ เพราะรักพระเยซู เทิดทูนและบูชา ..."
ด้วยโลหิตที่เปลี่ยนแปลงใจ นมัสการ ช้า, คีย์ D
โดยโลหิตรักษาลูกไว้ โดยโลหิตประทานชีวิต องค์พระคริสต์ พระองค์พลีชีวา ..."
ดังนั้นไม่มี นมัสการ เร็ว, คีย์ F
แก่ผู้ที่อาศัยใน พระเยซู ดังนั้น ไม่มี ที่จะลงโทษใดๆ แก่ผู้ที่อาศัยใน พระเยซู ..."
          1 2 3    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร