ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ค"

คนโง่คนที่เข้าใจ นมัสการ ช้า, คีย์ E
คนโง่รำพึง อยู่ในใจของเขา แต่ละคนต่างร้องไม่มีพระเจ้า และยังไม่ยำเกรง องค์พระเยซูคริสต์ ..."
คนโง่สร้างบ้าน นมัสการ เร็ว, คีย์ E
คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย ..."
คนปกติไม่ต้องการหมอ นมัสการ เร็ว, คีย์ E
คนปกติไม่ต้องการหาหมอ แต่คนเจ็บนั้นที่ต้องการหาหมอ พระเยซูมิได้มาเพื่อเรียกคนดี ..."
ครองราชย์องค์พระเยซู (Reign King Jesus reign) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ครองราชย์องค์พระเยซู ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก ครองราชย์องค์พระเยซู ..."
ครอบครัวรักและผูกพัน บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ C
ครอบครัวรักและผูกพัน เราทุกคนต่างรู้ ว่ามีความแตกต่างกัน แต่พระองค์ทรงนำมาร่วมกัน ..."
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลกก็ถึงที่สุด และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์ ..."
คริสตจักรที่มีสง่าราศี นมัสการ เร็ว, คีย์ Em
เราเชื่อในสรรพความล้ำลึก ทางพระวาทะสัจจานิรันดร์ เราเชื่อในจิตใจที่ล้างรับ ..."
คริสตจักรพระเจ้าต้องเคลื่อนที่ไป นมัสการ เร็ว, คีย์ F
คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ ..."
คริสตจักรร้อนด้วยไฟ (Church On Fire) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
และทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา มักมีสิ่งดีดี สิ่งดีดี ได้เกิดขึ้นมาที่ตรงนี้ ..."
คริสตมาสเป็นเวลา นมัสการ ช้า, คีย์ C
คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (2) บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร