ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ ""

กองทัพพระคริสต์ (For the Lord is marching on) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร ..."
กางเขน (The Cross) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ชีวิตนิรันดร์กำหนดโดยพระองค์ ผู้มอบให้เราทุกสิ่ง ข้าจะไม่ลืมว่าพระองค์ ได้ทรงจ่ายราคา จะไม่ลืมความรัก .. พระองค์ ..."
กายเดียวกัน (We are One Body) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ยังรวมเป็นกายเดียว กายเดียวกันในพระเยซู (x2) ผูกใจเราประสานร่วมเป็นหนึ่งเดียว ..."
ก้าวเข้ามา บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ D
ก้าวเข้ามาในครอบครัวแห่งความหวัง มีพลังความรักเต็มอยู่ข้างใน ทุกคนมีความจริงใจให้กับฉัน ห่วงใยกันแม้เป็นเวลาไม่นาน ..."
ก้าวต่อไป บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ E
ก้าวต่อไป วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจ ขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์ พรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาว ทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกาย ..."
ก้าวทุกก้าว นมัสการ ช้า, คีย์ G
องค์พระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญต่อพระองค์ ในทุกเช้าข้าจะพบพระองค์ จะเรียนรู้และเดินในทางนั้น ก้าวทุกก้าวโปรดทรงนำ จะติดตามพระองค์ตลอดไป ..."
กำลังในความรักพระองค์ (Power Of Your Love) นมัสการ ช้า, คีย์ A
พระบิดาเบื้องบน โปรดประทานดวงใจ ชื่นบาน ขอพระคุณพระองค์ ..."
เกลือและแสงสว่าง นมัสการ เร็ว, คีย์ G
คริสเตียนเรา ต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง เกลือแหล่งแห่งความเค็ม คริสเตียน เราต้องยอมเชื่อฟัง ..."
เกิดมาไม่เคยจะคิดเลย นมัสการ เร็ว, คีย์ A
ผู้มีรักแท้ ไม่ผันแปร มั่นคงยืนยง ดำรงความดี อยู่ทุกครา นับวันเวลา อยู่ใกล้กัน ฉันจะคงจำ ฉันจะไม่ลืม ..."
โกละโกธา นมัสการ ช้า, คีย์ Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง ..."
<<      <      1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร