ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ม"

ไม้กางเขนโบราณ (The Old Rugged Cross) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น แต่ข้ารักกางเขนยิ่งนักหนา ..."
ไม่เคยหลับไหล (He Never Sleeps) นมัสการ ช้า, คีย์ G
โปรดได้จำว่าพระองค์ได้ยิน อีกไม่นานคุณจะได้คำตอบ ไม่เคยหยุดพักเมื่อเราอธิษฐาน ยามเราอ่อนแรง พระองค์ทรงแข็งแกร่ง ..."
ไม่ใช่แรงหรือกำลัง (It's not by might nor pow'r) นมัสการ เร็ว, คีย์ Bm
ไม่ใช่แรงหรือกำลัง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า เกิดอัศจรรย์ทั่วแผ่นดิน คนหูหนวกก็ได้ยิน คนตาบอดก็มองเห็น ..."
ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ (2) ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป ..."
ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง นมัสการ ช้า, คีย์ D
แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ทำให้ขุนเขา นั้นราบลง ทำให้ขุนเขานั้นราบลง (ซ้ำ *) ..."
ไม่มีการร้ายใด (สดด. 91) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ฉันอยู่ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ฉันจึงอยู่อย่างมั่นใจไว้วางใจพระองค์ พันคนจะล้มลงอยู่ที่ข้างๆฉัน หมื่นคนที่มือขวาของฉัน ..."
ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้า นมัสการ ช้า, คีย์ E
ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้า ไม่มีใคร เปรียบเหมือนพระองค์ ไม่มีศิลาใด เหมือนพระเจ้า ของเรา ..."
ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู ..."
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ไม่มีอะรไที่อยากสำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า ไม่มีอะรไที่ยาก ..."
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน นมัสการ ช้า, คีย์ F
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน เมื่อตาใจข้าได้เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ ..."
<<      <      1 2 3 4 5        

ค้นหาตามตัวอักษร